Menü
Bir Gemide İhtiyaç Duyulan
Tüm GÜverte Makinaları Ve Ekipmanları
Ürünler

GÜRDESAN, tüm güverte ekipmanlarının üretiminde müşteri isteği doğrultusunda ISO, DIN, BS ve JIS normlarını kullanır ve üretimi bu standartlarda gerçekleştirir.

GÜRDESAN, her tip ve model gemi için, istenilen özelliklerde güverte makinesi üretir, müşterinin talebi doğrultusunda ilaveler ve özel uygulamalar gerçekleştirir.

GÜRDESAN, üreteceği kreynlerin tasarımından uygulamasına kadar olan süreçte sadece sağlam ve kaliteli olmasını değil, kreynlerin kullanım amacına göre...

Matafora ve vinç sistemleri, SOLAS, IMO, Bayrak Devleti ve Klas Kurallarına göre tasarlanarak üretilir. Müşteri ve klaslama kuruluşu onayı esastır. Projelendirme esnasında:

GÜRDESAN, birçok tür ve boyuttaki gemiler için farklı tiplerde ambar kapakları dizayn ve imal etmektedir.

Gürdesan, her tip ve büyüklükteki gemi için dümen sistemleri tasarlar ve üretir. Süreç, müşterinin gemisine uygun dümen sistemi seçimi ile başlar.

GÜRDESAN, kuruluşundan bu yana sayısı binlerle ifade edilebilecek tamir ve bakım işini başarıyla tamamlamıştır.

Firmamız gemi inşaa yan sanayine vermiş olduğu özverili hizmetlere ilave olarak, ülkemizin gurur duyduğu birçok projede ve uluslararası özel projelerde yaptığı ekipmanlarla ve vermiş olduğu desteklerle önemli katkılar sağlamıştır.

Verimlilik

Kurulduğu ilk günden itibaren, üretimin bütün aşamalarında daima 1. sınıf hammadde kullanan GÜRDESAN’da tüm girdi hammaddeler, ilk andan başlayarak gerekli test ve muayenelerden geçirilir.

Mekanik ve kimyasal malzeme testlerinin yapıldığı akredite laboratuvarında, kendi üretimine ilişkin testlerin dışında, tersanelerden gelen malzeme testi taleplerini de karşılar.

Üretimin her aşamasında, tüm girdiler ve işlemler müşterinin istediği klaslama kuruluşunun (ABS, DNV, GL, BV, RINA, RR, TL, LR) onayı alınarak belgelendirilir.

Güvenilirlik

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,

Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak, Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak, Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,

YENİLİK

2004 yılından bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminietkin olarak uygulayarak, tüm çalışmalarında sürekli iyileştirme ve gelişmeyi ilke edinen GÜRDESAN, mühendislik faaliyetleri de dâhil olmak üzere tüm üretim sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirir.

Üretim, ileri derece mühendislik sistemleri kullanılarak son derece gelişmiş makinelerle gerçekleştirilir. Gürdesan’ın tasarladığı ürünlerdeki en önemli avantajlardan biri, sökme ve takma, tamir ve bakım kolaylığıdır. Öyle ki, GÜRDESAN tarafından üretilen donanımlarda oluşacak arızaların % 75 ‘i, servise gerek duyulmaksızın gemi mürettebatı tarafından ortadan kaldırılabilmektedir.

Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir:
Haberler- 14.01.2022
Savunma Sanayii Başkanı Demir:

"Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız"

STM ve Gürdesan işbirliği.
Haberler- 23.09.2021
STM ve Gürdesan işbirliği.

STM ve Gürdesan denizaltıların torpido kovan kısmını ilk kez Türkiye'de üreterek, Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim etti.

Referanslar